Reklama

Wprowadzenie minimalnego 15 proc. globalnego podatku CIT popiera 130 państw, w tym Polska. Premier Morawiecki o konieczności walki z rajami podatkowymi pisał wcześniej we francuskim dzienniku "L’Opinion" .

"Dzięki inicjatywom proponowanym i wspieranym przez Francję sytuacja na świecie też się zmienia! Należy pamiętać, że w pierwszych dniach lata 2021 r. społeczność międzynarodowa w bezprecedensowym wysiłku zdecydowała o globalnym opodatkowaniu wielonarodowych przedsiębiorstw na poziomie, co najmniej 15 proc., co tym samym położy kres unikaniu opodatkowania i rajom podatkowym. Francja była na pierwszej linii tej walki i przyczyniła się do tego, by poruszyć Europę i świat" - mówił Macron w przemówieniu do narodu wygłoszonym w poniedziałek wieczorem.

1 lipca 130 krajów, w tym Polska, przyjęło plan reformy międzynarodowego systemu podatkowego opracowany na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dwuczęściowa propozycja zakłada zobowiązanie międzynarodowych koncernów do odprowadzania części podatków w krajach, w których rzeczywiście sprzedają swoje towary lub świadczą usługi oraz wprowadzenie minimalnej 15-proc. stawki podatku CIT dla firm o globalnych przychodach przekraczających 750 mln euro. Według wyliczeń OECD pierwszy filar reformy przyniesie budżetom państw 100 mld dolarów rocznie, drugi - 150 mld.

Propozycja została również poparta przez ministrów finansów i szefów banków centralnych krajów G20 podczas trwającego 9 i 10 lipca szczytu grupy w Wenecji.

Również premier RP Mateusz Morawiecki wielokrotnie opowiadał się za walką z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania przez wielkie koncerny. "Polska głośno woła w Brukseli, domagając się sprawiedliwego systemu podatkowego VAT, ale też CIT. Mówimy o tym od 2015 r., a nie tylko wtedy, kiedy wybuchają kolejne afery" - pisał w artykule opublikowanym pod koniec kwietnia we francuskim dzienniku "L’Opinion" Morawiecki.

Zawartego w ramach OECD porozumienia nie podpisało na razie siedem z biorących udział w negocjacjach krajów, w tym Irlandia, Węgry i Estonia.