Z powodu pandemii Covid-19 w wielu krajach europejskich tegoroczne matury wygląda inaczej niż zwykle. Na Węgrzech podobnie jak w 2020 roku matura odbędzie się tylko w postaci pisemnej. We Włoszech maturzyści mają tylko jeden, ale za to długi, ustny egzamin ze wszystkich przedmiotów.

Na Litwie podstawowe dwa egzaminy maturalne - z języka litewskiego i literatury oraz matematyki - w tym roku będą wydłużone o 15 minut. Pomimo zdalnego nauczania z powodu pandemii zadania na egzaminach nie będą łatwiejsze - zapowiedziała 12 kwietnia Ruta Krasauskiene, dyrektor Narodowej Agencji Edukacji (NSA).

Według Krasauskiene uwzględniono fakt, że uczniowie w trakcie nauki nie mieli możliwości wykonywania prac laboratoryjnych podczas lekcji przyrodniczych, więc zadania egzaminacyjne przygotowywane są w oparciu o wiedzę teoretyczną.

W związku z pandemią ukraiński parlament zwolnił z obowiązkowych egzaminów uczniów, którzy nie planują iść na studia, oraz tych którzy są zadowoleni z ocen, jakie wystawiano im na przestrzeni roku. Uczniowie, którzy mają zamiar ubiegać się o miejsca na uczelniach albo chcieliby poprawić swoje oceny, mają możliwość podejścia do końcowych egzaminów. Będzie im mierzona temperatura i muszą mieć na sobie maseczki ochronne.

Na Węgrzech w sali egzaminacyjnej będzie mogło przebywać najwyżej 10 osób jednocześnie, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Przed wejściem do szkół trzeba będzie odkazić ręce i poddać się zmierzeniu temperatury. W przypadku wychowania fizycznego trzeba będzie zdać egzamin ustny i praktyczny.

W Portugalii egzaminy końcowe w szkołach średnich przeprowadzone zostaną z ponad tygodniowym opóźnieniem w stosunku do lat sprzed pandemii i odbędą się w dwóch fazach: w lipcu oraz we wrześniu. Łącznie będą trwały o tydzień krócej niż w poprzednich latach.

W Hiszpanii z powodu pandemii skrócono nieznacznie dni organizacji egzaminów końcowych w szkołach średnich, tzw. EBAU, jednak w przeciwieństwie do minionego roku wszystkie regiony zobowiązały uczniów do osobistego stawienia się na miejscu. W zdecydowanej większości wspólnot autonomicznych egzaminy będą trwały przez trzy dni. Wyjątkiem są Katalonia, Madryt i Wyspy Kanaryjskie, gdzie będą przeprowadzane przez cztery dni. Pierwsza faza egzaminów odbędzie się w czerwcu; druga z małymi wyjątkami w lipcu.

We Włoszech matury odbędą się tradycyjnie w czerwcu i przebiegną w podobny sposób jak w pierwszym roku epidemii: będzie to jeden długi egzamin ustny ze wszystkich przedmiotów. Zrezygnowano z egzaminów pisemnych, ale maturzysta będzie musiał przygotować wcześniej pracę na temat uzgodniony z nauczycielami.

W 2020 roku matura odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym: maturzysta siedział w dużej sali w odległości kilku metrów od komisji złożonej ze znanych mu nauczycieli oraz osoby z zewnątrz. Na stolikach abiturientów znajdowała się przegroda z pleksiglasu; obowiązkowa była maseczka i jednorazowe rękawiczki. Stopień z matury był wystawiany na podstawie tego egzaminu oraz średniej ze wszystkich lat nauki.

W Finlandii egzaminy odbyły się jak zawsze w połowie marca. Według władz oświatowych tegoroczna sesja wiosenna, trzecia już sesja maturalna zorganizowana w trakcie pandemii, przebiegła "dobrze" pod względem wytycznych i obostrzeń koronawirusowych. Z powodu epidemii podjęto decyzję o zwiększeniu liczby dni egzaminacyjnych z dwóch na cztery. W trakcie egzaminów abiturientom zalecano używanie maseczek ochronnych, nie był to jednak obowiązek.

Z kolei w Anglii, Walii i Szkocji egzaminy końcowe nie odbędą się i to nauczyciele będą wystawiać końcowe oceny.

W zeszłym roku po odwołaniu egzaminów i wystawieniu ocen na podstawie dotychczasowych osiągnięć wzrosła średnia ocen z egzaminów końcowych. "The Guardian" przewiduje, że w tym roku sytuacja ta powtórzy się, ponieważ nauczyciele będą oceniać uczniów według różnych kryteriów, nie wiedząc, w jaki sposób inne szkoły będą podejmować swoje decyzje. Rząd zapowiedział, że sytuacja żadnego z uczniów nie powinna pogorszyć się przez pandemię, co zachęca do łagodniejszego oceniania - ocenia dziennik.

Nauczyciele powinni spotkać się osobno z każdym uczniem i wyjaśnić powody swojej decyzji, a młodzież ma prawo do odwołania się.

W Niemczech matury odbędą się na zasadach ustalanych przez kraje związkowe. W Hamburgu na przykład czas egzaminów zostanie wydłużony o pół godziny, a zakres tematów obejmie połowę materiału, z kolei w Hesji matura została przesunięta o pięć tygodni.

Przewodnicząca konferencji ministrów edukacji Britta Ernst oceniła, że "poziom matury nie ulega zmianie", ale "uczniowie powinni mieć więcej zadań do wyboru, ponieważ sytuacja dydaktyczna była czasami bardzo różna". Zdaniem Ernst w audytoriach i halach sportowych podczas egzaminów można odpowiednio przestrzegać zasad dotyczących dystansu i higieny.

I tak na przykład w Hesji zdecydowano się na przerwy z powodu maseczek: uczniowie otrzymają dodatkowe 25-30 minut w trakcie egzaminu, w czasie których mogą podchodzić do okien na korytarzach bez zakrycia ust i nosa. Abiturienci są zwolnieni z noszenia maseczek, o ile przedstawią negatywny wynik testu na obecność koronawirusa nie starszy niż 72 godziny.

We Francji jedną trzecią ocen będzie stanowić tzw. ocena ciągła na podstawie wyników nauki z trzech ostatnich semestrów. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii zrezygnowano całkowicie z egzaminów i zastąpiono maturę ocenami ciągłymi z poprzednich semestrów nauki. W tym roku egzaminy do liceów zostaną przeprowadzone z mniejszej ilości materiału z uwagi na zdalne nauczanie na wiosnę, które trwało dwa miesiące.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych 24 miliony uczniów porzuciło lub porzuci szkołę z powodu pandemii. Większość z nich żyje w Azji Południowej i Zachodniej oraz w Afryce Subsaharyjskiej.

Również w Europie chaos wywołany pandemią może wpłynąć na plany zawodowe młodych ludzi, ograniczając im możliwości zatrudnienia oraz szkoleń.