Jak podała rada, wszystkie osoby objęte sankcjami są odpowiedzialne za podważanie demokracji i praworządności w Birmie oraz za represyjne decyzje i poważne naruszenia praw człowieka. Oba objęte sankcjami podmioty to duże konglomeraty, które działają w wielu sektorach gospodarki. Są własnością Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i są przez nie kontrolowane oraz przynoszą z nich dochody.

Przyjęte sankcje są szczególnie ukierunkowane na interesy gospodarcze reżimu wojskowego Birmy, który jest odpowiedzialny za obalenie demokratycznie wybranego rządu.

"Decyzja jest wyrazem jedności i determinacji UE w potępieniu brutalnych działań junty wojskowej" - podała UE

Reklama

Sankcje obejmują obecnie łącznie 35 osób i dwie firmy. Zakładają zakaz podróżowania do UE i zamrożenie aktywów. Ponadto obywatele i przedsiębiorstwa UE nie mogą udostępniać funduszy wymienionym osobom i podmiotom.

Istniejące wcześniej unijne sankcje również pozostają w mocy. Obejmują one embargo na broń i sprzęt, które można wykorzystać do represji wewnętrznych, zakaz wywozu towarów podwójnego zastosowania do użytku przez wojsko i policję, ograniczenia wywozowe dotyczące sprzętu do monitorowania komunikacji, który mógłby zostać wykorzystany do represji oraz zakaz szkolenia wojskowego i współpracy wojskowej.