Minister Blok, odpowiadając na pytania posła socjalliberalnej D66 Maartena Groothuizena z 9 marca br., nie szczędził krytycznych uwag pod adresem Polski.

W odpowiedzi udzielonej posłowi, do której dotarła Polska Agencja Prasowa, wynika, że minister jest zaniepokojony "erozją praworządności" w Polsce. Blok poinformował, że rząd za pośrednictwem swojej ambasady w Warszawie "zapewnia wsparcie organizacjom społecznym, które działają, aby chronić i promować funkcjonowanie praworządności".

"Gabinet podkreśla, że wolna prasa i pluralizm mediów to nierozłączne zasady związane z demokratycznym stanem konstytucyjnym demokratycznego państwa konstytucyjnego" - napisał Blok.

Rząd widzi zagrożenie w Polsce dla wolności prasy, jednak jego zdaniem "Polska wciąż posiada wolne media z publicznymi i komercyjnymi nadawcami". Krajobraz medialny jest jednak silnie spolaryzowany, a te sprzeczności tylko nasiliły się w ostatnich latach - wskazuje minister spraw zagranicznych. "Komisji Europejskiej brakuje jednak podstaw prawnych, że ograniczyć wpływ polityczny na media w Polsce" - podkreślił.

Poseł Groothuizen pytał w swoim piśmie, z jakich narzędzi korzysta Holandia, aby wspierać społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Minister odpowiedział, że Niderlandy nie tylko finansują projekty organizacji pozarządowych w Polsce, ale także "wspierane jest jakościowe dziennikarstwo śledcze", a projekty te są finansowane przez Ambasadę Niderlandów w Polsce.