Od przyszłego roku siedem miejscowości w Polsce otrzyma status miasta na podstawie projektu rozporządzenia MSWiA. Trzy z tych miejscowości znajdują się w województwie lubelskim: Końskowola, Kurów i Wąwolnica. Pozostałe cztery to Kazanów, Kobylnica, Sobków i Zaniemyśl.

Zmiany granic gmin i miast

Projekt ma na celu wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa, uwzględniając wnioski samorządów. Chodzi o zmiany granic gmin i miast oraz nadanie statusu miasta miejscowościom.

Przewiduje siedem zmian dotyczących ustalenia granic gmin, np. między gminą Chełm a miastem Chełm, gminą Moszczenica a gminą Biecz, oraz między innymi miastem Kołobrzeg a gminą Kołobrzeg.

Termin realizacji projektu

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2024 roku. Przed nadaniem statusu miasta, przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami. Decyzja jest również opiniowana przez radę gminy.

Zmiana wizerunku i prestiż miejscowości

Status miasta niesie ze sobą zmiany wizerunkowe i większy prestiż. To może wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru. Miasta mają szansę ubiegać się o środki finansowe na rozwój obszarów miejskich.