Straż Graniczna poinformowała o podpisaniu umowy na modernizację zapory technicznej na granicy z Białorusią. Przedmiotem kontraktu jest wzmocnienie przęseł bariery fizycznej.

Jak podaje Straż Graniczna w serwisie X, zapora na granicy z Białorusią będzie zmodernizowaną. Przęsła wzmocni Polimex Mostosal. Na wykonanie zaplanowanych prac zakontraktowano ponad 117 mln zł. Czas na realizację tego zadania potrwa do listopada 2024 roku.

Do sprawy odniósł się Maciej Duszczyk z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wskazał, że to kluczowy element poprawy zapory na granicy.

"Zdecydowanie utrudni, a nawet zapobiegnie rozginaniu przęseł lewarkami samochodowymi. To obecnie najpowszechniejszy sposób podejmowania prób forsowania granicy" - wskazał w serwisie X.

Polimex Mostostal wykonawcą wzmocnienia zapory

Polimex Mostostal również poinformował na swojej stronie internetowej, że dzisiaj pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej, a spółką, została zawarta umowa, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Modernizacja zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery fizycznej”.

Wynagrodzenie za jej realizację wyniesie 117,3 mln zł brutto. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazano 10 listopada 2024 roku.

To kolejna taka inwestycja. Wcześniej Straż Graniczna podpisała umowę na modernizację zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery elektronicznej. Przedmiotem umowy było wzmocnienie istniejącego elektronicznego zabezpieczenia granicy państwowej poprzez zaprojektowanie i instalację dodatkowych kamer, lamp oświetlających teren oraz implementację systemu do automatycznego weryfikowania alarmów.

Wykonawcą umowy została firma Telbud S.A., na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowano kwotę 125.260.000,00 zł. Termin realizacji prac to również październik 2024 r.

Strefa buforowa

Przy granicy z Białorusią utworzono strefę buforową, która również ma wpłynąć na nielegalne próby przekroczenia granicy. Podczas obowiązywania strefy buforowej SG odnotowała 1700 takich prób. Natomiast 3 tygodnie przed wprowadzeniem tych ograniczeń było 3900 prób.

Mjr SG Katarzyna Zdanowicz przekazała też, że zmniejszyła się liczba organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. Od początku działania strefy aresztowano czternaście osób zaangażowanych w ten proceder. Poinformowała również, że od 13 czerwca br. wydano 68 zgód na dostęp do strefy, a 51 z nich dotyczyło mediów - wskazała podczas konferencji.