Dziś, o godz. 10:00 CKE ogłosiła oficjalne wyniki matur. Od godz. 8:30 tegoroczni maturzyści mogą sprawdzać indywidualne wyniki na portalu ZIU. Są to zarówno wyniki z egzaminów zdawanych w sesji głównej, jak i dodatkowej. Gdzie szukać wyników matur?

CKE ogłasza oficjalne wyniki matur

Dziś poznaliśmy wyniki tegorocznych zmagań maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) 9 lipca 2024 r., o godz. 10:00 ogłosiła oficjalne wyniki matur. Można je będzie sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej CKE, czyli www.cke.gov.pl. Ogłoszone zostały również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. To zarówno wyniki z egzaminów zdawanych w sesji głównej, jak i dodatkowej.

ikona lupy />
Wyniki z przedmiotów obowiązkowych. / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Odsetek sukcesów we wszystkich szkołach. / Forsal.pl / Patryk Koch

Matura 2024 – wyniki indywidualne

We wtorek, 9 lipca 2024 r., od godz. 8:30 dostępne są także indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Tegoroczni maturzyści mogą je sprawdzać za pośrednictwem portalu ZIU.

Poinformowała o tym wczoraj CKE:"Zdający będą mogli sprawdzić indywidualne wyniki na portalu ZIU (http://ziu.gov.pl) jutro – 9 lipca – od 8:30. Również jutro zdający będą mogli odebrać dokumenty od dyrektorów szkół" – czytamy w zamieszczonym przez CKE poście na platformie X.

Matura 2024 – wyniki matur

W tegorocznych egzaminach maturalnych wzięło udział 245 966 zdających z Polski oraz 229 uczniów z Ukrainy.

ikona lupy />
Liczba tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Unieważnienia tegorocznego egzaminu maturalnego. / Forsal.pl / Patryk Koch

Matura 2024 – wydanie świadectw maturalnych

Zgodnie z harmonogramem CKE 9 lipca 2024 r. upływa również termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Dotyczy on zarówno wyników egzaminów maturalnych zdawanych w sesji głównej, jak i tych, które odbyły się w sesji dodatkowej. Maturzyści, którzy podchodzili do egzaminów poprawkowych, świadectwa i aneksy dostaną dzień później, czyli 10 września 2024 r.

Kiedy można poprawić maturę?

Tym, którym zabrakło szczęścia podczas tegorocznych egzaminów maturalnych, będą mieli jeszcze jedną szansę na ich zdanie pod koniec wakacji. Osoby, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej bądź pisemnej, mogą bowiem przystąpić do egzaminu poprawkowego. Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem tegorocznych matur egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie 20-21 sierpnia 2024 r. Część pisemna zaplanowana jest na 20 sierpnia, natomiast część ustną maturzyści będą zdawać dzień później, czyli 21 sierpnia. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów poprawkowych, zdawanych w sesji sierpniowej to poznamy je dopiero we wrześniu. CKE ogłosi je 10 września 2024 r.

ikona lupy />
Odsetek sukcesów w liceach. / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Odsetek sukcesów w technikach. / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Odsetek sukcesów w szkołach branżowych. / Forsal.pl / Patryk Koch