Żołnierze Żandarmerii Wojskowej będą wykonywać zadania związane z patrolowaniem, kontrolowaniem tłumu oraz szkoleniem sił WZZ Podlasie, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Żandarmi są wyposażeni w odpowiedni sprzęt i środki bojowe niezbędne do realizacji swoich obowiązków służbowych. Zapewniono im także odpowiednie wsparcie logistyczne i medyczne.

Moduł Zadaniowy Żandarmerii Wojskowej został utworzony na potrzeby Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie zgodnie ze Szczegółowym zakresem działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz decyzją Ministra Obrony Narodowej z 14 czerwca 2024 roku, zmieniającą decyzję dotyczącą wydzielenia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Straży Granicznej.