Czy Warszawa rzeczywiście spełnia wszystkie obietnice? Podczas czwartkowej sesji rady miasta prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił raport o stanie stolicy za 2023 rok, a radni wyrazili swoje opinie na temat jego osiągnięć i niedociągnięć. Radni KO zadowoleni, PiS rozczarowany, Lewica pełna zastrzeżeń. Co wpłynęło na ich decyzję o głosowaniu nad wotum zaufania i jakie argumenty przedstawili w debacie.

Trzaskowski uzyskuje wotum zaufania od rady Warszawy

Na czwartkowej sesji rady Warszawy radni wysłuchali raportu o stanie miasta i udzielili prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu. Za głosowało 35 radnych, 13 było przeciw. Sześciu radnych wstrzymało się od głosu, a jeden w ogólne nie głosował.

Wcześniej prezydent stolicy zaprezentował radnym raport o stanie miasta za rok 2023.

Trzaskowski podsumowuje rozwój Warszawy w 2023 roku

"Możemy z dumą stwierdzić, że Warszawa jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Europie. Jest miastem kipiącym energią, zielonym, bezpiecznym, inwestującym w transport publiczny, przyciągającym talenty z całej Polski, a także setki turystów, przedsiębiorców i studentów" – powiedział Trzaskowski.

Po przedstawieniu raportu odbyła się dyskusja. W imieniu klubu radnych KO głos zabrał wiceprzewodniczący rady Warszawy Sławomir Potapowicz. Zadeklarował, że klub będzie głosował za udzielaniem prezydentowi Warszawy wotum zaufania.

Raport z kluczowymi danymi i inwestycjami w Warszawie

"W raporcie zawarto podstawowe dane dotyczące stanu finansów miasta, listę kluczowych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku i priorytety prowadzonej w Warszawie polityki" – powiedział Potapowicz.

Podkreślił, że w 2023 r. miasto miało do czynienia z ograniczonym wzrostem gospodarczym i wysokim poziomem inflacji. Zaznaczył, że musiało borykać się ograniczeniem dochodów w związku z Polskim Ładem i z tzw. janosikowym.

KO popiera zmiany w Warszawie i wotum zaufania dla Trzaskowskiego

"Wszyscy chcemy Warszawy wygodnej, zielonej, nowoczesnej, niskoemisyjnej, dostępnej, po prostu Warszawy dla wszystkich. Zmiany zaproponowane przez prezydenta Warszawy i realizowane konsekwentnie od 2018 r. są nie tylko dostrzegane, ale też doceniane przez mieszkańców" – zaznaczył Potapowicz.

Podkreślił, że mieszkańcy w wyborach samorządowych podjęli decyzję, kto ma dalej rządzić stolicą, więc radnym nie pozostaje nic innego, jak zagłosować tak, jak wybrali mieszkańcy.

PiS krytykuje raport Trzaskowskiego i niezrealizowane obietnice

W imieniu radnych PiS głos zabrał radny Tomasz Herbich. Powiedział, że po wystąpieniu prezydenta Warszawy czuje zawód związany z tym, że w "opowieściach o Warszawie, które przedstawiał prezydent widać białe plamy, braki i luki".

"Ich wspólnym mianownikiem są niezrealizowane obietnice wyborcze z roku 2018" – dodał.

Lista niezrealizowanych inwestycji według PiS

Wymienił m.in. dokończenie budowy II linii metra, budowę dwóch nowych, brakujących stacji na I linii: Plac Konstytucji i Muranów, początek prac nad III linia metra, prace koncepcyjne dla budowy IV i V linii, budowa łącznika między stacją metra a PKP Śródmieście, Tramwaj na Gocław, Tramwaj na Zieloną Białołękę czy dokończenie obwodnicy śródmiejskiej.

"Jesteśmy przekonani, że powinniśmy zagłosować przeciw udzieleniu prezydentowi Warszawy wotum zaufania na podstawie raportu o stanie miasta" – podkreślił Herbich.

Lewica i Miasto Jest Nasz wstrzymują się od głosu, podkreślają wyzwania

Zdanie Lewicy, Miasto Jest Nasz i Razem przedstawiła radna Agata Diduszko-Zyglewska.

"Cieszymy się z tego, co się udało, ale mamy też bardzo konkretne uwagi do tego, co się nie udało. To ważne rzeczy z punktu widzenia mieszkańców, więc w tym roku, jako klub, wstrzymamy się od głosu" – powiedziała radna.

Apel Lewicy o poprawę warunków dla pracowników instytucji kultury

Zaznaczyła, że jeśli ratusz wsłucha się w ich uwagi, to już w przyszłym roku ma nadzieję, że będą głosowali za. Zwróciła uwagę m.in. na sytuację ludzi pracujących w warszawskich instytucjach kultury, gdzie pracownicy zarabiają najniższe uposażenie.

"Uważamy, że władze Warszawy powinni zapewnić pracownikom godne życie" – dodała.

Spotkania związków zawodowych z miastem i problemy lokalowe

Podkreśliła, że w tym roku udało się doprowadzić do spotkania związków zawodowych z instytucjami miasta. Kolejnym problemem, który poruszyła, jest dostęp do miejskich lokali dla ludzi kultury i pracowników budżetówki.

Trzaskowski odpowiada na krytykę, pandemia i wojna wpływają na inwestycje

Następnie głos zabrał prezydent Warszawy. Powiedział, że pandemia i wojna na Ukrainie były powodami opóźnienia prac nad inwestycjami. Odpowiedział też na inne pytania poszczególnych radnych. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

mas/ joz/