Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje zmiany w umundurowaniu policjantów, które od lat postulują policyjne związki. Zgodnie z nowymi regulacjami, imienniki z nazwiskami mają zostać zastąpione numerami służbowymi, co umożliwi identyfikację funkcjonariuszy bez ujawniania ich danych osobowych.

Dyskusje na temat zastąpienia imienników z nazwiskami numerami służbowymi w Policji trwają od wielu lat. Temat ten podejmował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, a także związkowcy z NSZZ Policjantów. Resort spraw wewnętrznych i administracji podjął temat i na początku czerwca przekazał do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące umundurowania policjantów.

Dane osobowe policjanta pod ochroną

„Nowelizacja wynika z potrzeby zwiększenia identyfikacji umundurowanego policjanta bez ujawniania jego danych osobowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu opublikowanym przez policyjnych związkowców.

Projekt przewiduje wprowadzenie metalowej tabliczki oraz taśmy przyczepnej z numerem identyfikacyjnym policjanta. Zmiany te dotyczą zarówno ubioru służbowego, jak i ćwiczebnego dla policjantów mianowanych na okres służby kandydackiej. Wprowadzenie numeru identyfikacyjnego pozwoli na jednoznaczną identyfikację funkcjonariusza bez ujawniania jego danych osobowych, co podkreśla MSWiA.

Zmiany dla pododdziałów zwartych - identyfikacja będzie możliwa

Policjanci pełniący służbę w pododdziałach zwartych, wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze i ochronne, będą nosili numer identyfikacyjny na taśmie przyczepnej umieszczonej na kamizelkach. „Umożliwi to identyfikację tej grupy policjantów” – czytamy w uzasadnieniu.

Policjanci będą musieli zwracać "blachę"

Nowelizacja wprowadza również obowiązek zwrotu identyfikatorów w postaci metalowej gwiazdy przez policjantów zwalnianych ze służby. Znak ten jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przez społeczeństwo, a nowe przepisy mają na celu ograniczenie przypadków jego nieuprawnionego użycia.

Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Proponowany termin uwzględnia okres niezbędny na dokonanie zakupów nowych znaków identyfikacyjnych oraz wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w kamizelkach ostrzegawczych i ochronnych. Wzrost wydatków na ten cel szacowany jest na około 6,2 miliona złotych.