Uzdrowienie Krajowej Rady Sądownictwa jest kluczowe dla kontynuowania procesu przywracania praworządności w Polsce – ocenił w piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar, komentując poparcie przez Senat nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wraz z poprawkami.

Reforma wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którą wszyscy sędziowie w Polsce, a nie Sejm, będą wybierać 15 członków-sędziów KRS. Senat opowiedział się też za poprawką, by kandydatami do KRS mogli być tzw. neosędziowie.

Rządowa nowelizacja ustawy o KRS, którą Sejm uchwalił 12 kwietnia, zakłada, że 15 sędziów-członków KRS ma być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie - jak jest po zmianie przepisów z grudnia 2017 r. - przez Sejm. Po wyborze nowych członków KRS obecni sędziowie-członkowie Rady mieliby stracić mandaty. W ten sposób KRS - w zamierzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości - ma stać się niezależna od władzy ustawodawczej, a ustawa w tej sprawie ma być jedną z fundamentalnych zmian przywracających w Polsce praworządność.

Opinia Senatu i Komisji Weneckiej na temat nowelizacji ustawy o KRS

Bodnar pytany w piątek przez dziennikarzy o decyzję Senatu ocenił, że "poprawka, która została przyjęta przez Senat ma na celu doprowadzenie do tego, aby wszyscy sędziowie mogli głosować w wyborach na członków Krajowej Rady Sądownictwa, jak również aby mogli brać udział i mieć bierne prawo wyborcze w wyborach do KRS czyli, aby mogli być kandydatami".

Według niego, taka sugestia, mająca wpływ na tok prac Senatu pojawiła się w ostatnich dniach w opinii Komisji Weneckiej, a także została zaproponowana w opinii biura legislacyjnego Senatu.

Oczekiwania co do niezależności Krajowej Rady Sądownictwa

"Co do stanowiska prezydenta, to zobaczymy jak pan prezydent będzie do tej ustawy podchodził" - dodał szef resortu sprawiedliwości.

"Wierzę w to, że wkrótce uda nam się odzyskać przynajmniej jeden organ konstytucyjny w taki sposób, że będzie on rzeczywiście w pełni służył obywatelom, że będzie stał na straży niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziów i co więcej będzie to organ, do którego będziemy mieli na tyle duże zaufanie, że wiele osób w kraju będzie chciało uczestniczyć w procedurach nominacyjnych do sądów" - zaznaczył Bodnar.

Jak podkreślił, "uzdrowienie Krajowej Rady Sądownictwa jest drogą do tego, aby pójść dalej - jeśli chodzi o uzdrawianie całego sądownictwa – stad ta intensywna praca nad ustawą o KRS".

Debata wokół uprawnień wyborczych 'neosędziów' po zmianach w KRS

"Uzdrowienie Krajowej Rady Sądownictwa jest kluczowe dla kontynuowania procesu przywracania praworządności w Polsce" - oświadczył szef MS.

Kwestia wyeliminowania biernego prawa wyborczego wobec tych sędziów, którzy zostali powołani po zmianach dotyczących KRS z grudnia 2017 r., była elementem sporu między Ministerstwem Sprawiedliwości a prezydentem Andrzej Dudą. W ocenie prezydenta, który w ostatnim czasie krytycznie oceniał zaproponowane przez MS zmiany przepisów, wszyscy sędziowie mają równy status. Poprawka senatorów ma być zatem zgodna z oczekiwaniem Andrzeja Dudy, żeby ustawa nie różnicowała sędziów na "starych" i "nowych". (PAP)

rgr/ mrr/