Dzisiaj po godzinie 9:00 Donald Tusk przedstawił nowy skład rządu. Czterech dotychczasowych ministrów zamierza kandydować do Parlamentu Europejskiego. W ich miejsce powołano nowych szefów resortów. - Ministrowie, którzy dzisiaj żegnają się z państwem w roli ministrów wykonali swoje zadanie efektywnie i tak jak oczekiwałem. Dzisiaj nadchodzi czas porządkowania. To jest jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się wspólnie na zmiany. - zaczął Donald Tusk.

Z rządu odeszło czterech ministrów:

  • minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński,
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bartłomiej Sienkiewicz,
  • minister aktywów państwowych, Borys Budka,
  • minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Na ich miejsce Donald Tusk powołał:

  • Tomasza Siemoniaka na stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji i koordynatora służb specjalnych,
  • Hannę Wróblewską na stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
  • Jakuba Jaworowskiego na stanowisko ministra aktywów państwowych,
  • Krzysztofa Paszyka na stanowisko ministra rozwoju i technologii.

Nowi ministrowie - kim są?

Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, urodził się w 1967 roku, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W listopadzie 2007 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w 2011 r. na funkcję ministra obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska. We wrześniu 2014 r. w rządzie Ewy Kopacz objął urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Od 2015 r. poseł na Sejm RP. 13 grudnia 2023 r. powołany na stanowisko Ministra – członka Rady Ministrów oraz koordynatora służb specjalnych.

Hanna Wróblewska - urodzona w 1968 roku, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 do 2021 była dyrektorką Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Od 2023 roku wicedyrektorka Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jakub Jaworowski - urodzony w 1981 roku, jest ekonomistą i urzędnikiem państwowym. Absolwent studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, gdzie studiował finanse. W 2011 roku został wybrany ekonomistą Banku BPH, a od 2012 do 2014 był zatrudniony jako analityk w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2014 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Premiera oraz został sekretarzem Rady Gospodarczej przy Premierze i pełnomocnikiem Premiera do spraw Koordynacji Oceny Skutków Regulacji. W styczniu 2015 awansowany do rangi sekretarza stanu

Krzysztof Paszyk - urodzony w 1979 roku, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był radnym - w 2006 w powiecie obornickim. W 2023 roku po raz trzeci został wybrany do Sejmu, gdzie kandydował z ramienia Trzeciej Drogi. W listopadzie 2023 roku został przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PSL-TD.