Dzisiaj o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji śledczej w sprawie tzw. afery wizowej. Tym razem posłowie zbadają sprawy wiz wydawanych obywatelom Filipin. Przedmiotem śledztwa jest analiza przypadków nadużyć, zaniedbań oraz zaniechań w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 roku do 20 listopada 2023 roku.

Podczas posiedzenia komisja przesłucha dwie kluczowe postacie: Aleksandra Parzycha, który pełnił funkcję Konsula RP w Manili w czasie objętym zakresem śledztwa, oraz Jarosława Szczepankiewicza, Chargé d’affaires RP na Filipinach od 2018 roku. Obaj zostali wezwani w celu złożenia zeznań dotyczących legalności, prawidłowości i celowości działań konsularnych oraz potencjalnych przypadków nieprawidłowości w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców.