W środę senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Obrady Komisji Budżetu o nowelizacji ustawy dotyczącej wyrobów tytoniowych

W środę Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omawiała nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

„Od 5 lat działa system gromadzenia danych, dotyczących przemieszczania wyrobów tytoniowych, popularnie zwany Track&Trace, który obejmuje wyroby tytoniowe, na które jest nakładana akcyza. Od 20 maja system ma objąć pozostałe wyroby tytoniowe, czyli tytoń do żucia i tytoń do nosa, które na ten czas – przynajmniej na ten czas – nie są wyrobami akcyzowymi. Stąd prośba o rozszerzenie obowiązku stosowania Track&Trace na tytoń do nosa i tytoń do żucia” – powiedział podczas obrad wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Komisja nie zgłosiła żadnych propozycji poprawek do ustawy. Teraz trafi ona na obrady Senatu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/