Telewizja Polska SA w likwidacji kwestionuje wysokość zasądzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie zadośćuczynienia oraz formę i skalę przeprosin w sprawie Fundacji Otwarty Dialog. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z lipca 2023 roku Telewizja Polska miała przeprosić Fundację Otwarty Dialog w głównych programach informacyjnych i zapłacić 200 tys. zł zadośćuczynienia.

Telewizja Polska SA w likwidacji poinformowała Polską Agencję Prasową w przesłanym oświadczeniu o złożonej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

TVP o zasądzonym zadośćuczynieniu

"W apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Fundacji Otwarty Dialog (i innych) Telewizja Polska S.A. w likwidacji kwestionuje wysokość zasądzonego zadośćuczynienia oraz formę i skalę przeprosin, a także innych zasądzonych środków, które według Sądu pierwszej instancji mają usunąć skutki naruszenia dóbr osobistych. TVP uważa, że środki zasądzone przez Sąd są w wysokim stopniu nieadekwatne do skali naruszeń" - czytamy w oświadczeniu TVP.

"Aktualnie TVP nie utożsamia się z wieloma audycjami, które były nadawane na antenach nadawcy w latach 2016-2023, ale przy obecnej sytuacji finansowej Spółki spełnienie wszystkich roszczeń majątkowych wynikających z wyroku Sądu pierwszej instancji, bez próby walki o ich obniżenie przed Sądem drugiej instancji, mogłoby zostać postrzegane jako niedostateczna dbałość o interes Spółki. Jest to o tyle istotne, że obecnie Spółka stanęła w obliczu konieczności realizacji wielu różnych roszczeń związanych z audycjami wyemitowanymi w latach 2016-2023" - poinformowano dalej w oświadczeniu.

Naruszenie dóbr osobistych

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z lipca 2023 roku Telewizja Polska miała przeprosić Fundację Otwarty Dialog w głównych programach informacyjnych za prawie 40 materiałów naruszających dobra osobiste fundacji oraz kierującego nią małżeństwa Bartosza Kramka i Ludmyly Kozłowskiej. TVP SA miała też zapłacić 200 tys. zł zadośćuczynienia.

Fundacja Otwarty Dialog

Fundacja Otwarty Dialog jest międzynarodową organizacją pozarządową mającą na celu ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim. Została założona w 2009 r. w Warszawie przez Ludmylę Kozłowską.