Senat wniósł w czwartek poprawkę do nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wróci do Sejmu.

Komisja Senacka proponuje zmiany w ustawach podatkowych

Poprawkę zaproponowała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych; doprecyzowuje ona brzmienie niektórych przepisów.

Sejm uchwalił 20 marca nowelizację ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Celem noweli jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach. Projekt nakazuje firmom z siedzibą w Polsce oraz prowadzącym działalność w Polsce publikacji danych o zapłaconych podatkach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

Nowa ustawa wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawkę wniesioną przez Senat. (PAP)

gkc/ pad/