Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. wzrosły rdr o 1,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analizując inflację w Polsce w ostatnich dziesięciu latach, obserwujemy znaczące wahania wskaźnika cen, które wpłynęły na gospodarkę i codzienne życie obywateli. Począwszy od 2013 roku, Polska doświadczała relatywnie niskiej inflacji, oscylującej w granicach 1-2%. w 2018 roku zauważalny był wzrost cen, który przekładał się na wyższą roczną stopę inflacji. Ten trend nasilił się w 2019 roku, kiedy to Polska, podobnie jak wiele innych krajów, zaczęła odczuwać skutki globalnych napięć gospodarczych, w tym wzrost cen surowców i energii. Rok 2020 przyniósł ze sobą pandemię COVID-19, zaś 2022 wojnę na Ukrainie. Polska gospodarka zmagała się wówczas z problemem dochodzącej do 20 procent inflacji.

Obecne wskaźniki pozwalają jednak przypuszczać, że w najbliższym czasie nie spodziewamy się wzrostu inflacji.

Wyniki lepsze niż założenia

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w marcu o 2,1 proc. rdr i o 0,4 proc. mdm. Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2024 r.

marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 1,9 0,2 2,8 0,3
Żywność i napoje bezalkoholowe 0,2 -0,2 2,7 -0,4
Nośniki energii -2,6 -0,4 -3 -0,1
Paliwa do prywatnych środków transportu -4,5 0,1 -6,4 3,2

(PAP Biznes)

pat/ ana/