We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano nowele rozporządzeń ws. podwyżek w służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Publikacja znowelizowanych rozporządzeń umożliwi wypłatę funkcjonariuszom Policji, PSP, SG i SOP obiecanych 20 proc. podwyżek uposażeń.

Nowelizacja rozporządzeń dotyczy uposażeń policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej. Zmiany umożliwią wypłatę funkcjonariuszom tych służb podwyżek, którymi objęta została sfera budżetowa.

Podwyżki wynikają z podniesienia kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy. Wzrost kwoty bazowej, która od początku roku wynosi 2088,77 zł, powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego oraz dodatków, których wysokość zależy od kwoty bazowej.

"Wzrost kwoty bazowej o 20 proc. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka Państwowej Straży Pożarnej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1452 zł. Z kwoty 1452 zł na wzrost uposażenia przypada kwota 1340 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 112 zł" - napisano w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia ws. uposażeń w PSP.

W nowelach rozporządzeń dotyczących policjantów oraz strażników granicznych wskazano, że wzrost kwoty bazowej powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł. Z kwoty 1472 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1359 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 113 zł.

Wzrost kwoty bazowej o 20 proc. w przypadku SOP powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza tej formacji wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1706 zł. Z kwoty 1706 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1575 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 131 zł.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański przekazał w rozmowie z PAP, że chciałby, aby podwyżki uposażeń dla służb podległych resortowi spraw wewnętrznych zostały wypłacone najpóźniej 1 kwietnia.

Podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 20 proc. zostały zapisane w tegorocznej ustawie okołobudżetowej; będą one wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ jann/