Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie zlikwidowane. W Monitorze Polskim opublikowano Zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Koncepcji oraz Przygotowania Procesu Likwidacji CBA.

Powołano międzyresortowy zespół do spraw opracowania koncepcji procesu likwidacji CBA. Zarządzenie premiera z 11 marca określiło ramy prawne w jakich będą się poruszać likwidatorzy tej służby.

Opracują harmonogram likwidacji CBA

Do zadań zespołu należeć opracowanie koncepcji i przygotowanie procesu likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego a w szczególności przygotowanie analiz oraz opracowanie koncepcji likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w tym określenie proponowanego projektu harmonogramu procesu likwidacji oraz niezbędnych działań organizacyjnych i prawnych.

Kto wejdzie w skład zespołu likwidatorów? Przewodniczący zespołu został Radosław Kujawa – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zastępcą przewodniczącego ma być dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pozostali członkowie zespołu to eksperci, których wskazują (po dwóch) :
a) Minister właściwy do spraw finansów publicznych,
b) Minister właściwego do spraw wewnętrznych,
c) Minister – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych,
d) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
e) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
CBA powstało "za pierwszego PiS-u"

CBA zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, która weszła w życie 24 lipca tego samego roku. Decyzja o powołaniu CBA była odpowiedzią na rosnącą potrzebę skutecznej walki z korupcją oraz na krytykę dotychczasowego, niezbyt efektywnego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom. Utworzenie nowej instytucji było również związane z zobowiązaniami Polski przed Unią Europejską oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, w tym OECD, dotyczącymi wzmocnienia działań antykorupcyjnych.

CBA od początku swojego istnienia skupiało się na trzech głównych obszarach działania: prewencji, edukacji oraz kontroli i ścigania. Agencja została wyposażona w szeroki wachlarz uprawnień, w tym możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, kontrolnych, a także ścigania przestępstw korupcyjnych. Działania CBA skierowane były przede wszystkim na osoby pełniące funkcje publiczne, przedsiębiorstwa państwowe oraz transakcje i projekty finansowane z budżetu państwa.

Kontrowersyjne akcje CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne również spotykało się z krytyką i było obiektem kontrowersji. Niektóre z działań CBA budziły zastrzeżenia, zwłaszcza w kontekście respektowania praw obywatelskich, metod prowadzenia operacji, a także podejrzeń o motywacje polityczne niektórych działań.

Jedną z najgłośniejszych afer, która miała miejsce w pierwszych latach działalności CBA, była tzw. afera gruntowa z 2007 roku. Dotyczyła ona próby wpłynięcia na decyzje urzędników miasta Warszawy w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów. Operacja CBA, mająca na celu ujawnienie korupcji wśród urzędników, wywołała wiele kontrowersji z powodu zastosowanych metod, w tym podsłuchów i prowokacji. To właśnie za nadużycia w tej sprawie skazani zostali byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Również i obecnie toczone są śledztwa prokuratorskie oraz sejmowe komisje śledcze. Dotyczą one podsłuchów przy wykorzystaniu oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, a jak się ostatnio okazało również programu do zbierania danych Hermes.