Decyzją minister zdrowia Izabeli Leszczyny, od 13 marca 2024 r. Miłosz Anczakowski pełni urząd wiceprezesa NFZ ds. służb mundurowych. To ekspert od kontroli zarządczej, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego - poinformował NFZ. Anczakowski dotychczas pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie był audytorem wewnętrznym, następnie był p.o. kierownikiem Wydziału Audytu Wewnętrznego. Wcześniej był związany z Narodowym Bankiem Polskim, jako zastępca dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.

"Miłosz Anczakowski, decyzją minister zdrowia Izabeli Leszczyny, dołączył do Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 13 marca 2024 r. jest wiceprezesem NFZ ds. służb mundurowych. To ekspert od kontroli zarządczej, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego" - przekazał dyrektor biura komunikacji społecznej i promocji NFZ Paweł Florek.

Anczakowski ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i studnia MBA w zakresie zarządzania na Uczelni Łazarskiego. Jest radcą prawnym (do 2020 r. prowadził własną kancelarię), ma również uprawnienia audytora wewnętrznego.

Dotychczas pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie był audytorem wewnętrznym, następnie był p.o. kierownikiem Wydziału Audytu Wewnętrznego. Wcześniej był związany z Narodowym Bankiem Polskim, jako zastępca dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Jak przekazał Florek, Miłosz Anczakowski przez 14 lat pracował w Narodowym Funduszu Zdrowia. W tym czasie był szefem zespołu audytorów wewnętrznych, p.o. dyrektorem Gabinetu Prezesa Funduszu i zastępcą dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ds. finansowych.

"Doświadczenie w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego zdobył też w Urzędzie Celnym i Izbie Celnej we Wrocławiu oraz w Ministerstwie Finansów, jako radca ministra w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego" - wyjaśniono.

Jest także autorem publikacji w prasie specjalistycznej na temat audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Wykłada na uczelniach wyższych w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej i kontroli finansowej.