Projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, zakładający zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przydomowych schronów, został skierowany do konsultacji publicznych - wynika z wpisu na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji, w nowelizacji chodzi m.in. o uregulowanie kwestii budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m kw. służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obecnie kwestia budowy takich schronów nie jest uregulowana.

Proponuje się również umożliwić realizację na zgłoszenie robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji.

W projekcie zakłada się też rozszerzenie katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia o budowę bezodpływowych zbiorników służących do gromadzenia wody opadowej i roztopowej. Wśród inwestycji wymagających zgłoszenia zostaje wymieniona również m.in. budowa niewielkiego kolumbarium na terenie cmentarza, o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw. i o wysokości nie większej niż 3 m.

W katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i niewymagających zgłoszenia mają się znaleźć też m.in.: maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m, budowa drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach.

Przewidziano także doprecyzowane przepisy w zakresie zgłoszenia budowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m kw.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ huw/