Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia, zaś druga tura (jeśli do takowej dojdzie) będzie miała miejsce 21 kwietnia. Rozpoczęły się więc intensywne poszukiwania członków komisji wyborczych. Ile można zarobić w 2024 roku na tym stanowisku? Okazuje się, że wcale nie mało, a kwoty w porównianiu z 2018 rokiem znacząco wzrosły.

Osobom, które w dniach wyborów będą pełniły funkcje członków obwodowych komisji wyborczych, przysługuje zryczałtowana dieta. W tym roku będą oni mogli liczyć na wynagrodzenie rzędu:

  • 900 zł – przewodniczący OKW;
  • 800 zł – zastępca przewodniczącego OKW;
  • 700 zł – członek OKW.

W drugiej turze wynagrodzenie jest dużo niższe, wynoszące połowę wyżej wymienionych kwot.

Kto wypłaca diety dla komisji wyborczych?

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności wyborczych jest wypłacane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Duży wzrost wysokości diety

W porównaniu z 2018 rokiem tegoroczne diety w obwodowych komisjach wyborczych są dużo wyższe. 5 lat temu przewodniczący mógł liczyć na 380 zł, zastępca – 330 zł, a członek komisji otrzymywał jedynie 300 złotych.