Jak podał GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2024 r. wyniosło 7768,33 zł

Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem 2023 r. było niższe o 0,2 proc. i wyniosło 6515,7 tys. etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

W styczniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do grudnia 2023 r. o 3,3 proc.. Jak przekazał GUS w komunikacie, spadek ten był efektem zmniejszenia skali lub niewystępowania w styczniu wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu m.in. wypłat premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Górnika, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2023 r. natomiast wzrosło nominalnie o 12,8 proc. i wyniosło 7768,35 zł brutto.

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, wskazał, że płace w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie wyżej niż konsensus oczekiwań: 12,8 proc. zamiast 10,9 proc. "Mamy zapowiadaną odbudowę realnych dochodów w iście imponującym tempie: inflacja CPI w tym samym okresie wstępnie 3,9 proc.. To oznacza i boom konsumpcyjny i odbudowę oszczędności".

- W teorii mamy przed sobą okres ożywienia konsumpcji w Polsce, ale czy większe wydatki będą w stanie podratować nasz przemysł? - komentuje
Mariusz Zielonka, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wzrost wynagrodzeń Polaków a płaca minimalna

Z kolei Polski Instytut Ekonomiczny wskazał, że taki wynik (wzrost o 12,8 proc.) jest wysoki, jednak istotnym czynnikiem był wzrost płacy minimalnej.

"Liczba przedsiębiorstw, które raportują dobrowolne plany podwyżek w kolejnych miesiącach jest znacznie niższa niż przez ostatnie dwa lata. Dlatego nadchodzące miesiące przyniosą spadek tempa wzrostu płac. Niemniej jego skala powinna być umiarkowana. W całym roku średnie wynagrodzenie w gospodarce wzrośnie o około 10,3 proc., głównie z uwagi na podwyżki w sektorze publicznym. Wyniki w sektorze przedsiębiorstw w końcówce roku będą słabsze" - prognozują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Średnie zatrudnienie według GUS

GUS przedstawił dzisiaj również wynik przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W porównaniu ze styczniem 2023 r. było ono niższe o 0,2 proc. i wyniosło 6515,7 tys. etatów

"Najbliższe miesiące mogą przynieść spadek liczby miejsc pracy. Niemniej wzrost stopy bezrobocia będzie niewielki. W I kw. podniesie się ona do ok. 5,3% z uwagi na wahania sezonowe. Następnie możemy zobaczymy stabilizację w tych okolicach, zamiast silniejszego spadku" - komentują analitycy PIE.

Ekonomiści z mBanku wskazali natomiast, że zatrudnienie wpisało się w konsensus. Jednak ich prognoza zakładała wzrost tej skali. "Styczeń jest zawsze miesiącem niewdzięcznym do prognozowania (zmiana próby). Patrząc na poprzednie lata, tegoroczny wynik nie wyróżnia się specjalnie" - ocenili.

Czytaj też: Oczekiwana długość życia ludzkiego ekspresowo rośnie. Jak na tle świata wypadła Polska?