Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kw. 2023 r. wzrosło o 12 proc. rdr i wyniosło 7.540,36 zł - podał GUS.

W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 4,8 proc. Jednakże by obliczyć realny wzrost należy uwzględnić inflację. Statystyki za 2023 rok w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) - to wzrost o 1,1 proc. w stosunku do 2022 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie podawane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Polsce to średnia kwota brutto, którą otrzymują pracownicy za pełny miesiąc pracy. Jest to wskaźnik ekonomiczny obliczany jako suma wynagrodzeń brutto wypłaconych przez pracodawców podzielona przez liczbę zatrudnionych pracowników. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne uwzględnia zarówno płace podstawowe, jak i różnego rodzaju dodatki, premie oraz inne składniki wynagrodzenia, przed odjęciem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.