Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała w środę w Sejmie gotowość do dalszych prac nad obywatelskim projektem w sprawie renty wdowiej. "Gdyby projekt został przyjęty przez Sejm, zakładamy możliwość techniczną i finansową wdrożenia go w życie po około 6 miesiącach" - podkreśliła.

Sejm przeprowadził w środę pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

W debacie głos zabrała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Podkreśliła, że śmierć bliskiej osoby to przede wszystkim strata emocjonalna, ale także cios w domowy budżet. "Kiedy znika jedno z małżonków, bynajmniej nie znika połowa kosztów utrzymania domu, czy mieszkania. Koszty energii, koszty ogrzewania, koszty mediów - to wszystko zostaje na barkach już nie dwóch, a tylko jednej osoby" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że państwo powinno chronić starsze osoby i takie rozwiązanie znajduje się w projekcie ustawy o rencie wdowiej. Ministra podkreśliła, że pod projektem przygotowanym przez Lewicę i OPZZ podpisało się ponad 200 tys. osób.

Dziemianowicz-Bąk przypomniała, że w projekcie zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

Obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Dlatego po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

"Deklarujemy jako ministerstwo pełną gotowość do dalszych prac nad tym projektem w komisji, a gdyby został przyjęty przez Sejm zakładamy możliwość techniczną i finansową wdrożenia go w życie po około 6 miesiącach" - oświadczyła szefowa MRPiPS.

Podkreśliła, że los osób starszych jest dla rządu priorytetowy. "Opracowaliśmy już w ministerstwie i zgłosiliśmy do dalszych prac rządowych projekt ustawy o wzroście zasiłku pogrzebowego, czy projekt o drugiej waloryzacji rent i emerytur. Kolejne projekty przed nami" - zapowiedziała ministra rodziny.

"Wierzymy głęboko, że polski senior może być bezpieczny, zapewniamy, że polski senior bezpieczny będzie. Do tego bezpieczeństwa będziemy dążyć nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami, bo my wiemy, co znaczą czyny, a nie słowa" - dodała.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/