Trzy czwarte Polaków (75 proc.) badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że Kościół katolicki w Polsce powinien być finansowany ze składek wiernych; przeciwnego zdania jest 18,7 proc. respondentów - wynika z sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET.

W sondażu zapytano respondentów, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Kościół katolicki powinni finansować wierni. 75 procent Polaków uważa, że tak (odpowiedzi "zdecydowanie tak" - 43,7 proc. i "raczej tak" - 31,3 proc.).

18,7 procent nie zgadza się z tym stwierdzeniem (odpowiedzi "raczej nie" - 12 proc. i "zdecydowanie nie" - 6,7 proc.). Ponad sześć procent badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Jak czytamy na stronie Radia ZET, zdecydowana większość zwolenników koalicji rządzącej w Polsce - 95 proc. - uważa, że to wierni powinni finansować duchownych. Wyborcy Zjednoczonej Prawicy są podzieleni - 49 proc. z nich zgadza się na takie rozwiązanie, przeciwnego zdania jest 38 proc. badanych, deklarujących głosowanie na Zjednoczoną Prawicę.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1069 dorosłych Polaków w dniach 5-8 grudnia ub.r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.