Sejmowa komisja finansów przyjęła opinię komisji rolnictwa odnośnie części projektu budżetu na 2024 r. Wydatki budżetu rolnego w tym roku mają wynieść łącznie ponad 78,4 mld zł, co stanowi 5,52 proc. wydatków budżetowych ogółem.

Propozycje budżetowe na rok 2024 dla rolnictwa

Sejmowa komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała rządowe propozycje budżetowe na rok 2024 w częściach dotyczących rolnictwa.

Poseł Kazimierz Plocke (KO) przedstawiając opinię komisji rolnictwa do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w zakresie rolnictwa wskazał, że na rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi i rybołówstwo przewiduje się wydanie w przyszłym roku kwoty 78,4 mld zł. Chodzi m.in. o wydatki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 27,4 mld zł; środki z Unii Europejskiej, które będą przeznaczone na finansowanie m.in. wydatków na płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 wyniosą 26,1 mld zł - wyliczał Plocke.

Poseł dodał, że w budżecie przewiduje się też 330 mln zł z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie działań m.in. z PROW oraz 4,1 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Wydatki budżetowe zadeklarowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Wydatki budżetowe, których dysponentem jest minister rolnictwa i rozwoju wsi wyniosą 8,7 mld zł. M.in. z tych środków 920 mln zł będzie przeznaczone na dopłaty do ubezpieczeń rolnych, ponad 94 mln zł na postęp biologiczny, ok. 5,5 mld zł na wydatki związane z działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym 2,3 mld zł na realizację unijnych projektów. Dotacje dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego będą na poziomie 367 mln zł.

Rybołówstwo w 2024 r

Dla części budżetu - Rybołówstwo na 2024 rok przewiduje się wydatki w łącznej kwocie 122 mln zł, co stanowi 1,40 proc. wydatków ogółem, których dysponentem jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. Najwięcej pieniędzy skierowane będzie na współfinansowanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 - 37,9 mln zł.

Budżet rolny na 2024 r. w sytuacjach trudnych

Minister rolnictwa Czesław Siekierski odnosząc się do projektu budżetu rolnego na 2024 r. stwierdził, że "jest on na sytuację +normalną+, w sytuacjach trudnych lub nieprzewidywalnych będziemy musieli reagować". Wyjaśnił, że takich niewiadomych, których nie da się przewidzieć i zaplanować jest dużo jak np. problemy związane z wojną w Ukrainie, czy sprawy wynikające z układów globalizacyjnych np. cen na rynkach światowych, ale także od uwarunkowań wewnętrznych - jak ceny środków produkcji (gazu, paliw, nawozów), które mogą zachwiać opłacalnością produkcji. Ponadto mogą pojawić się klęski żywiołowe - dodał minister.

"Jeżeli chodzi o sprawy podwyżki; 20 proc. dla pracowników administracyjnych oraz 30 proc. dla pracowników jednostek naukowych, to mamy problem bo instytuty resortowe nie są ani jednostkami budżetowymi, ani nie są jednostkami naukowymi. W Instytucie Weterynarii jest wręcz protest, bo są tak niskie płace (...) będziemy w tej sprawie działać i szukać pewnych możliwości, by utrzymać podwyżkę na poziomie porównywalnym jak w budżecie" - powiedział minister.