Z dniem 1 stycznia 2024 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podzielone zostanie na: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 13 grudnia do nazwy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej doszedł człon "Praca".

W Dzienniku Ustaw opublikowano trzy rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Na mocy rozporządzeń w miejsce dotychczasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki tworzone są dwa resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Zmieniona zostaje także nazwa dotychczasowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ta zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia W Dzienniku Ustaw, ale obowiązuje od 13 grudnia 2023 r.