Na 54 stronach prezentujemy działania, które wyrwały szkoły i uczelnie z marazmu i nędzy, w jakiej ugrzęzły za czasów naszych poprzedników z PO i PSL, specjalistów od pedagogiki wstydu – przekazał w sobotę były szef MEiN, poseł PiS Przemysław Czarnek.

Chodzi o podsumowanie działań realizowanych w latach 2015-2023. W publikacji zaprezentowano działania podejmowane zarówno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez połączone resorty Edukacji i Nauki.

"Szanowni Państwo, oto 8 lat sukcesów i osiągnięć rządów @pisorgpl w edukacji i nauce. Na 54 stronach prezentujemy wszystkie działania, dzięki którym szkoły i uczelnie wyrwane zostały z marazmu i nędzy, w jakiej ugrzęzły za czasów naszych poprzedników z PO i PSL, specjalistów od pedagogiki wstydu" – napisał w sobotę na platformie X (dawniej Twitter) Przemysław Czarnek. "54 strony to sporo, ale ... trochę sie tego nazbierało" – stwierdził.

Rozdział pierwszy poświęcony jest „kształceniu ogólnemu i podstawom programowym”. Drugi rozdział „kompetencje przyszłości” przedstawia inwestycje mające rozwijać wśród dzieci i młodzieży umiejętności niezbędne na przyszłym rynku pracy.

Trzeci rozdział „znajomość tradycji i historii” odnosi się do współczesności i konieczności zapewnienia prawidłowego rozumienia przez uczniów mechanizmów wpływających na rozwój Polski, zachodzących na świecie procesów społeczno- politycznych i poznania roli naszego kraju na współczesnej arenie międzynarodowej.

Czwarty rozdział to „kondycja fizyczna i zdrowie”. Opisano w nim działania służące zadbaniu o całościowy rozwój dzieci i młodzieży. W rozdziałach piątym „finansowanie edukacji” i szóstym „współpraca z samorządem terytorialnym” pokazano inwestycje finansowe w szkoły.

Siódmy obszar ”szkolnictwo zawodowe” jest poświęcony „reformie szkolnictwa zawodowego”, a ósmy obszar - działaniom na rzecz „wychowania i wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”. Dziewiąty obszar został poświęcony działaniom podjętym na rzecz upowszechniania „edukacji poza granicami”.

Kolejne rozdziały zostały poświęcone „nauce” i „szkolnictwu wyższemu”. Kolejna część raportu opatrzona jest hasłem „innowacje i rozwój”, następne to: „programy i inwestycje” oraz „współpraca międzynarodowa”.