Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało obwieszczenia, które powinien znać każdy emeryt i rencista.

Jak wysokie będą nasze emerytury?

"Monitor Polski" opublikował dziś decyzje MRiPS.

Limit wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne (IKE) i subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) wyniesie 23 472 zł w roku 2024, a na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - 9388,8 zł i 14 083,2 zł w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, wynika z obwieszczeń minister rodziny i polityki społecznej. Limit składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego (PPE) został ustalony na 35 208 zł.

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia do ustalenia kwoty podstawy składek na ubezpieczenia wynosi 7824 zł.