Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podaje, że w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 5 proc.

Rynek pracy powiększa się. Coraz mniej bezrobotnych

Stopa bezrobocia nadal maleje. To o 25,4 tys. osób bez pracy mniej niż w końcu listopada 2022 r. Jak poinformował w środę resort, według wstępnych danych w końcu listopada 2023 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 774,8 tys. bezrobotnych.

Ministra rodziny Dorota Bojemska mówi:

Jak wynika z naszych szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu listopada br. 5 proc. Wskaźnik ten utrzymał na tym samym poziomie od lipca br., a w zestawieniu z końcem listopada 2022 r. był niższy o 0,1 pkt proc.

Bojemska podkreśliła, że w porównaniu do stanu z końca lutego 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, liczba bezrobotnych w końcu listopada br. spadła o 145,1 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego o 0,5 pkt proc.