Jacek Jastrzębski, obecny przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, w czwartek kończy swoją kadencję. Dziś zostanie powołany nowy przewodniczący KNF. Kogo wskaże premier Mateusz Morawiecki?

Nowy szef KNF. Nieoficjalne doniesienia

"Nominacja zostanie zrealizowana w tym dniu, w którym kończy się kadencja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" - mówił w poniedziałek szef rządu.

W mediach pojawiły się w tym tygodniu nieoficjalne doniesienia, że Jacek Jastrzębski będzie kontynuował swoją misję nadzoru nad KNF i to on zostanie powołany na kolejną kadencję. Media donosiły też, że rozważana jest kandydatura Beaty Daszyńskiej-Muzyczki, która jest obecnie prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Sugerowano też, że nową szefową Komisji może zostać Renata Oszast, obecnie Dyrektor Generalna KNF.

Przewodniczącego Komisji powołuje na pięcioletnią kadencję premier. Mateusz Morawiecki powołał na szefa KNF obecnego przewodniczącego z dniem 23 listopada 2018 roku.

Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, premier może odwołać przewodniczącego Komisji przed upływem kadencji wyłącznie w przypadku: prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, rezygnacji ze stanowiska, utraty obywatelstwa polskiego lub utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż trzy miesiące.

Komisja Nadzoru Finansowego. Jakie ma zadania?

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Komisja Nadzoru Finansowego. Kto ją nadzoruje?

Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.