Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 103,3 tys. w sierpniu 2023 r. wobec 102,1 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 106,8 tys., podał GUS.

GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w sierpniu 2023 r. wyniosła 5%.

Więcej bezrobotnych, mniej zamówień

Jak podaje GUS, nowe zamówienia w przemyśle spadły o 19,2% r/r w sierpniu 2022 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,9%, podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz spadły w sierpniu o 15,9% r/r i spadły o 1,7% w ujęciu miesięcznym.

"Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w sierpniu br. była o 19,2% mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. roku, w tym dla zamówień na eksport obniżyła się o 15,9% (wobec znacznego wzrostu nowych zamówień ogółem i na eksport rok wcześniej). Niższe niż przed rokiem były nowe zamówienia w większości badanych działów, z wyjątkiem produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (gdzie wzrosły o ok. 11%). O ponad połowę niższa niż przed rokiem była wartość nowych zamówień otrzymanych w produkcji odzieży oraz pozostałego sprzętu transportowego. Znacznie obniżyły się także nowe zamówienia m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, metali, wyrobów farmaceutycznych oraz urządzeń elektrycznych (spadki w granicach od ok. 38% do ok. 23%)" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

(ISBnews)