W pierwszych 20 dniach funkcjonowania programu Bezpieczny Kredyt 2% uczestniczące w programie banki udzieliły 223 kredytów, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

"W pierwszych 20 dniach funkcjonowania programu Bezpieczny Kredyt 2% banki podpisały 223 umowy. To świadczy o dużej sprawności banków, bo mają one 21 dni na rozpatrzenie wniosków" - powiedziała Wachnicka podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Dodała, że dotychczas złożono 11 495 wniosków.

"Spodziewamy się, że liczba złożonych wniosków będzie rosła" - stwierdziła wiceprezes.

W rządowym programie uczestniczy obecnie 8 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Velo Bank.

Jak poinformowała Wachnicka, obecnie kolejne 2 banki finalizują umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a kolejne 4 deklarują przystąpienie do programu jeszcze w III kw.

Program "Bezpieczny kredyt 2%" dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie zacznie obowiązywać od 1 lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

Wachnicka poinformowała również, że banki założyły 370 kont mieszkaniowych.

Konto Mieszkaniowe to produkt przeznaczony dla osób, które w dniu otwarcia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat. Nie mogą być również właścicielem domu lub mieszkania, z wyłączeniem sytuacji opisanych w ustawie regulującej zasady prowadzenia Kont Mieszkaniowych.

Konieczne jest dokonywanie na to konto comiesięcznych wpłat, nie niższych niż 500 zł oraz nie wyższych niż 2 tys. zł. Dopuszczalny jest brak jednej wpłaty w trakcie roku kalendarzowego, w dowolnie wybranym przez klienta miesiącu. Maksymalny okres prowadzenia konta to 10 lat.

(ISBnews)