Wiele wskazuje na to, że tradycyjne, jednorodne gazownictwo bazujące na gazie ziemnym może wyewoluować w multipaliwowy sektor obejmujący różne kategorie gazów odnawialnych oraz ich mieszanin – napisał w liście do uczestników 26. Gaztermu prezydent RP Andrzej Duda.

W Międzyzdrojach rozpoczęła się w poniedziałek 26. konferencja Gazterm. Jej głównym tematem jest "nowy globalny porządek energetyczny". Panele dyskusyjne – jak przekazali organizatorzy - koncentrować się będą m.in. na nowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa rynków gazu w Europie, euroatlantyckim partnerstwie w zakresie handlu LNG, nowych projektach infrastrukturalnych, ewolucji architektury regulacyjnej oraz aktualnej i perspektywicznej roli giełd gazu, a także tematach związanych z aktualną sytuacją polskiego sektora gazowniczego.

"Ewolucja tematyczna kolejnych edycji Gaztermu odzwierciedla rozwój refleksji programowej, zmierzającej do uchwycenia skomplikowanego balansu pomiędzy wymogami związanymi z koniecznością zachowania bezpieczeństwa energetycznego, racjami stojącymi za wolnym rynkiem gazu i energii oraz fundamentalnymi wyzwaniami, jakie implikuje transformacja energetyczna" – napisał w liście do uczestników Gaztermu prezydent RP Andrzej Duda, który sprawuje honorowy patronat nad konferencją.

Podkreślił też wagę ubiegłorocznej debaty, która "siłą rzeczy skoncentrowała się wokół kwestii zmiany paradygmatu bezpieczeństwa energetycznego w Europie jako następstwa wrogiej postawy Rosji". Prezydent wskazał też rolę włączenia do tegorocznej debaty elementów dotyczących inicjatywy Trójmorza i współpracy transatlantyckiej oraz nowej formuły tematycznej "Green Gazterm".

"Polskie gazownictwo stoi na progu poważnych zmian jakościowych. Obserwowany globalny, nieodwracalny już trend zmierzający do ograniczania emisyjności czy nawet osiągnięcia zupełnej neutralności klimatycznej gospodarki będzie bowiem generował potrzeby w zakresie tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, logistycznych czy finansowych" – napisał Andrzej Duda.

Dodał, że wiele wskazuje na to, iż "tradycyjne, jednorodne gazownictwo bazujące na gazie ziemnym może wyewoluować w multipaliwowy sektor obejmujący różne kategorie gazów odnawialnych oraz ich mieszanin".

"Podążanie w tym kierunku wymaga natomiast kooperacji wielu interesariuszy oraz intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń" – podkreślił prezydent. (PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

emb/ mmu/