Projekt rozporządzenia zakładającego przekazanie 5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej dla Funduszu Solidarnościowego w formie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie 13. Emerytur trafił właśnie do uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykorzystania w 2023 roku środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia ma zabezpieczyć część środków na wypłatę 13. emerytur.

"W 2023 r. zarządza się wykorzystanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej w kwocie 5 000 000 tys. zł na udzielenie Funduszowi Solidarnościowemu nieoprocentowanej pożyczki na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów" - czytamy w projekcie.

Kwota pożyczki ma zostać przekazana jednorazowo na rachunek bankowy Funduszu Solidarnościowego.

Spłata pożyczki nastąpi na rachunek Funduszu Rezerwy Demograficznej w układzie ratalnym w 10 równych rocznych ratach, począwszy od 2028 r., z terminem płatności na dzień 30 listopada każdego roku, podano także.

(ISBnews)