Polska jest przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć, inwestując w rolnictwo i modernizując sektor rolno-spożywczy – mówił w poniedziałek w stolicy Kataru prezydent RP Andrzej Duda. Zapewnił, że nasz kraj może przekazać najbiedniejszym państwom swoje doświadczenia, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa.

Polski przywódca wziął udział w Ad-Dausze w panelu na temat rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich w ramach V Konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych.

Duda zwracał uwagę, że zapewnienie dostaw zbóż, wody pitnej, świeżych produktów spożywczych, sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw pomiędzy Europą a Afryką oraz Bliskim Wschodem jest obecnie utrudnione m.in. wskutek toczącej się wojny na Ukrainie. Dlatego – jak mówił – tak ważne jest wspieranie państw najsłabiej rozwiniętych w rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich, aby mogły w jak największym stopniu samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe.

„Stoimy dziś wspólnie przed wyzwaniem, jakie stanowi wsparcie państw najsłabiej rozwiniętych w modernizowaniu ich wewnętrznych sektorów rolno-spożywczych. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie nowoczesnych technologii w rolnictwie, w tym narzędzi sztucznej inteligencji, systemów nawigacji, zdjęć satelitarnych oraz platform cyfrowych dla rolników. Może to ułatwić osiągnięcie zadowalających dochodów przy ograniczeniu do minimum np. trujących środowisko sztucznych nawozów” – mówił prezydent.

Wskazywał, że przykładem wykorzystywania przez Polskę nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie jest wdrożony przez Główny Urząd Statystyczny system korzystający ze zdjęć satelitarnych do prowadzenia badań dla statystyki rolnictwa. Jak mówił, dzięki tym badaniom i wdrożeniom rolnicy będą mogli lepiej dopasować rodzaj i ilość stosowanych środków uprawy roślin, co poprawi efektywność gospodarowania i jakość żywności.

„Mamy świadomość, że państwa najsłabiej rozwinięte nie poradzą sobie same z wprowadzeniem wspomnianych rozwiązań. Dlatego Polska prowadzi działania z zakresu m.in. wsparcia przedsiębiorczości państw najsłabiej rozwiniętych, zwiększenia ich efektywności energetycznej, poprawy infrastruktury wodnej oraz ochrony różnorodności biologicznej. Ten kompleksowy pakiet wsparcia jesteśmy gotowi rozszerzyć o nasze doświadczenia i możliwości w sektorze rolno-spożywczym” - mówił.

Zdaniem prezydenta, Polska jest przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć, inwestując w rolnictwo i modernizując sektor rolno-spożywczy. Wskazywał, że od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej eksport produktów rolno-spożywczych stał się siłą napędową naszego rolnictwa. Jednocześnie Polska wykorzystała swoją konkurencyjność cenową, co ma kluczowe znaczenie w eksporcie. „To pozwoliło nam z każdym rokiem osiągać coraz wyższe wartości w handlu zagranicznym. Przez ostatnie dwie dekady wartość naszego eksportu rolno-spożywczego wzrosła ponad 7-krotnie. W 2021 roku nasze towary trafiły do odbiorców w 198 krajach świata” – wskazywał Duda.

„Podkreślam nasze doświadczenia z przeprowadzonej efektywnej transformacji sektora rolno-spożywczego, aby pokazać, że wiemy, w jaki sposób wykorzystywać otrzymywane środki w tym zakresie. Umiejętność odpowiedniego dysponowania budżetem to ważna wiedza, którą możemy się podzielić – aby każde państwo rozwijające się mogło na bazie naszych doświadczeń wykorzystać w pełni potencjał płynący z zagranicznych inwestycji i funduszy” – oświadczył prezydent.

Zwracał przy tym uwagę, że proces modernizacji i dostosowania do nowych wymogów oznacza ogromny wysiłek dla producentów rolnych i zakładów przetwórczych, co z kolei wymaga nie tylko wsparcia finansowego, ale również zaangażowania państwa.

Duda mówił, że obecnie Polska jest piątym producentem żywności w UE z udziałem w unijnej produkcji na poziomie 10,5 proc.; jesteśmy też na czołowych miejscach, jeśli chodzi o produkcję i eksport produktów mlecznych, mięs, owoców, warzyw oraz zbóż na świecie.

„Przykład Polski jest dowodem na to, jak ważna dla całej gospodarki jest modernizacja sektora rolno-spożywczego. Polska ma wiele do zaoferowania, od gotowych produktów po know-how, czym jesteśmy gotowi się podzielić, aby wspólnie rozwijać nasze relacje gospodarcze” – zapewnił prezydent.

Podkreślił, że rozwój rolnictwa to gwarancja poprawy życia na obszarach wiejskich. „Odpowiednia modernizacja tego sektora pozwala na zrównoważenie wewnętrznych migracji oraz zniwelowanie różnic społecznych. Dziś sektor rolno-spożywczy zapewnia dochód i miejsca pracy dla tysięcy ludzi. Jest to bardzo istotny aspekt umożliwiający ogólny rozwój państwa” – ocenił Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że obroty handlowe produktami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a krajami najsłabiej rozwiniętymi są niewielkie i ograniczają się jedynie do kilku grup produktów, które możemy zaoferować. „Wierzę, że pomimo różnic klimatycznych, odległości i innych barier – wspólnie możemy rozwinąć wymianę handlową produktami rolnymi” – powiedział.

Z Ad-Dauhy Aleksandra Rebelińska (PAP)

reb/ ap/