Ministerstwo Finansów w 2022 r. nie przyznało pracownikom i funkcjonariuszom nagród za prace nad reformą Polski Ład i Niskie Podatki - poinformowała w środę PAP rzeczniczka prasowa MF Patrycja Dudek.

Portal wp.pl poinformował w środę w materiale "Premie i nagrody za +Polski Ład+. Rząd przyznał pracownikom kilkadziesiąt milionów złotych", że 64 mln zł nagród i premii wypłacono w 2022 roku pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa Finansów. "Kadra kierownicza resortu, który odpowiadał m.in. za fiasko +Polskiego Ładu+, otrzymała w zeszłym roku niemal 15 mln zł" - poinformował portal.

Do publikacji odniosło się w stanowisku przekazanym PAP Ministerstwo Finansów.

"Ministerstwo Finansów w 2022 r. nie przyznało pracownikom ani funkcjonariuszom nagród za prace nad reformą Polski Ład ani Niskie Podatki. Środki w MF na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy/służbie pochodzą z funduszy tworzonych rokrocznie w ramach środków na wynagrodzenia i uposażenia" - wyjaśniła rzeczniczka prasowa MF Patrycja Dudek.

Wskazała, że utworzenie tych funduszy w przypadku pracowników wynika z: obowiązków ustawowych, a konkretnie z ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691), zgodnie z którą Fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych pozostaje w dyspozycji Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.), zgodnie z którym tworzony jest fundusz nagród, w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla osób zajmujących stanowiska nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

"Natomiast w przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej podstawą utworzenia Funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej jest ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 poz. 813, z późn. zm.). Wysokość funduszu została określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2124) w wysokości 3 proc. planowanych środków na uposażenia" - dodała Dudek. (PAP)

mmu/ je/