Nowy dodatek za długoletnią służbę to wyjście naprzeciw postulatom wojska - napisał w liście do żołnierzy wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Przygotowane przez MSWiA przepisy przewidują, że po 15 latach służby funkcjonariusze i żołnierze będą otrzymywać dodatek w wysokości 5 proc. uposażenia, świadczenie będzie się zwiększało o 1 proc. za każdy kolejny rok, do osiągnięcia stażu 25 lat służby.

"Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska wojskowego przedstawianymi mi podczas spotkań z żołnierzami, z satysfakcją informuję, że Rada Ministrów przyjęła propozycje zmian do ustawy o obronie ojczyzny w zakresie nowego świadczenia motywacyjnego dla żołnierzy zawodowych" - napisał Błaszczak w liście zamieszczonym w czwartek na Twitterze MON.

"Świadczenie będzie powszechne i będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury po osiągnięciu przez żołnierza 32 lat wysługi" – zaznaczył wicepremier. "Ważne, że jest to świadczenie dodatkowe – żołnierze zachowają prawo do wszystkich dodatków im przysługujących, w tym do dodatku za długoletnią służbę" – dodał.

"Zdaję sobie sprawę, jak ciężka jest służba wojskowa, dlatego regularnie polepszamy warunki służby i zwiększamy warunki służby przysługujące żołnierzom" - zadeklarował Błaszczak.

Świadczenie za długoletnią służbę ma przysługiwać funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, SOP, Straży Marszałkowskiej oraz żołnierzom zawodowym. Według projektodawców ma to ma zachęcać doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy do pozostania w służbie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie zasadniczo od 1 marca 2023 r.

Obecnie świadczenia dla żołnierzy z wysokim stażem regulowane są przez ustawę o obronie ojczyzny, która obowiązuje od kwietnia 2022 roku. Żołnierze, którzy służą dłużej niż 25 lat, ale mniej niż 28 lat i 6 miesięcy, otrzymują dodatkowe świadczenie w wysokości 1500 zł, a wojskowi o większym stażu - 2500 zł.(PAP)