Zakładane w ustawie budżetowej oraz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) wydatki na obronność kraju to ponad 137,18 mld zł w 2023 r., poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Wydatki te mają stanowić 4,2% PKB.

"Łącznie jeżeli chodzi o wydatki na obronę narodową na rok 2023 wyniosłyby one […] 137,184 [mld zł] i byłyby to łącznie środki Funduszu [Wsparcia Sił Zbrojnych] i środki budżetowe" - powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2023 r.

"W budżecie jest zakontraktowanych ponad 97 mld zł, reszta to Fundusz Wsparcia sił Zbrojnych" - dodał.

Przypomniał, że według szacunków rządu łączne nakłady na obronność mają wynieść w tym roku ok. 4,2% PKB.

(ISBnews)