Prokuratura Rejonowa w Giżycku skierowała do miejscowego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Hubertowi T., któremu zarzucono zlecenie wycięcia ponad 1,5 tys. drzew na działce leżącej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W ten sposób doszło do zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Jak przypomniał w komunikacie przesłanym PAP w poniedziałek pełniący obowiązki rzecznika Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, w marcu tego roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wpłynęło zawiadomienie dotyczące wycinki zadrzewień nawodnych w obrębie jeziora Orło, obręb Tros w gminie Ryn.

"Przeprowadzona 28 marca 2022 roku kontrola na miejscu potwierdziła bardzo dużą skalę wycinki zadrzewień oraz usypanie szerokiej grobli, służącej do wywozu wyciętych drzew. Obszar na którym była prowadzona wycinka, jak też cały obręb Tros położone są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa wycinkę drzew zlecił właściciel nieruchomości, Hubert T." - podkreślił prokurator Brodowski.

W wyniku zleconych przez niego czynności wyciętych zostało łącznie 1570 drzew, zniszczeniu uległy wszystkie warstwy roślinności na działce oraz siedliska ptaków - kani czarnej, która jest objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Hubertowi T. przedstawiono zarzut, iż w okresie od marca do lipca 2022 r., poprzez zlecenie jako inwestor wycięcia na działce nr 216, obręb Tros, gm. Ryn, leżącej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 1570 drzew w wyniku czego doszło do dewastacji wszystkich warstw biocenozy leśnej oraz siedlisk kani czarnej, podlegającej ścisłej ochronie gatunkowej, spowodował zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu - wskazała prokuratura.

W toku postępowania przygotowawczego, przesłuchany w charakterze podejrzanego Hubert T. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka