Negatywna odpowiedź MSZ Niemiec na notę rządu RP dotyczącą niemieckich odszkodowań dla Polski z tytułu strat poniesionych przez nasz kraj podczas II wojny światowej budzi rozczarowanie, ale wzmacnia determinację, by kontynuować wysiłki w tej sprawie – powiedział w komentarzu dla PAP i IAR ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś.

Jak podkreślił ambasador, „zaskoczeniem jest (...) forma i długość tej odpowiedzi”.

Przekazana przez Polskę stronie niemieckiej nota dyplomatyczna, wraz z załączonym szczegółowym +Raportem o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej+, zawierała szereg ważnych i nowych faktów oraz postulatów, co do których MSZ Niemiec obiecał zająć stanowisko” – wyjaśnił Pawłoś.

„Dostarczona do polskiego MSZ właściwie jednozdaniowa odpowiedź rządu RFN, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne jest zamknięta i że niemiecki rząd nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie, budzi nasze głębokie rozczarowanie i absolutnie wzmacnia naszą determinację, aby kontynuować wysiłki zmierzające do uregulowania należności wynikających z niemieckiej agresji i okupacji Polski w latach II wojny światowej” – podkreślił polski ambasador w Niemczech.

We wtorek podczas konferencji prasowej wiceszef MSZ Marcin Przydacz zapowiedział zwrócenie się do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ Csaby Korosiego, przewodniczącego Rady Praw Człowieka ONZ Vaclava Baleka oraz do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volkera Tuerka z prośbą o wsparcie działań na rzecz uzyskania przez Polskę odszkodowań wojennych od Niemiec za straty wyrządzone w okresie II wojny światowej.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, odnosząc się do wystosowanej przez Polskę noty, oświadczyła podczas ostatniej wizyty w Warszawie na początku października 2022 roku, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".

We wtorek MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r. dotyczącą odszkodowań za polskie straty poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. (PAP)

bml/ mszu/ ap/