Sejm odrzucił w czwartkowym głosowaniu sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa przewiduje m.in. objęcie przez NFZ finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych i leków dla osób powyżej 75 lat oraz leków dla kobiet w ciąży.

Wcześniej w czwartek Senat opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji w całości. Za odrzuceniem było 51 senatorów, przeciw – 41, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Późnym wieczorem Sejm przegłosował w czwartek sprzeciw Senatu. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 232 posłów, 217 było przeciw, nikt z parlamentarzystów nie wstrzymał się od głosu.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 16 listopada. Politycy opozycji krytykowali regulację, wskazując, że przesuwa on zadania resortu zdrowia do NFZ bez jednoczesnego przesunięcia na te nowe zadania środków finansowych.

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz kilku innych ustaw przewiduje m.in. objęcie przez NFZ finansowania leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów Ministerstwa Zdrowia. Obecnie dotyczyć to będzie takich programów jak Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023, czy rządowy program polityki zdrowotnej "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 z modułem Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych na lata 2022-2024".

Oprócz tego nowela zakłada zmianę źródła finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego, polegającą na przeniesieniu ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego NFZ.

Finansowaniem przez NFZ miałby zostać objęty także zakup szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych. Wśród zapisów projektu znalazło się umożliwienie jednorazowego zasilenia w 2023 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego NFZ z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.(PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mir/