- Mamy w tej chwili ok. 80 tys. osób, które wciąż przebywają w miejscach zbiorowego zakwaterowania - halach targowych, remizach i pensjonatach. Chcemy, żeby osoby, które przebywają w tych miejscach już ponad 120 dni, partycypowały w kosztach - zapowiadał w RMF FM Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Na początek pokryją ok. 50 proc. wydatków na utrzymanie, potem 75 proc. Nowe rozwiązanie ma zaktywizować uchodźców i zmotywować ich do podjęcia pracy. Szkopuł w tym, że projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) zawiera długą listę wyłączeń od obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania.