Senat opowiedział się w czwartek za ustawą o maksymalnych cenach energii, proponując do niej poprawki. Wśród nich jest obniżenie pułapu maksymalnych cen prądu i rozszerzenie kręgu uprawnionych do skorzystania z tego mechanizmu m.in. o prywatną służbę zdrowia i banki żywności.

Ustawa wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie. Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

Senackie poprawki zmierzają m.in. do obniżenia pułapu maksymalnych cen prądu do 450 zł dla gospodarstw domowych oraz 600 zł dla sektora MŚP i samorządów. Obecnie w ustawie jest to odpowiednio 693 zł za MWh oraz 785 zł za MWh.

Ponadto senatorowie opowiedzieli się za rozszerzeniem kręgu uprawnionych do skorzystania z maksymalnych cen prądu o m.in. lotniska samorządowe, prywatną służbę zdrowia, przewoźników kolejowych, banki żywności i instytucje samorządowe opiekujące się uchodźcami z Ukrainy.

Senatorowie zaproponowali też, by cena maksymalna zawierała VAT i podatek akcyzowy. Przyjęli też poprawki skreślające regulacje dotyczące wody amoniakalnej - ustawa dopuszcza bowiem możliwość odstąpienia przez elektrownie od wychwytywania tlenków azotu w związku z ograniczoną dostępnością wody amoniakalnej. Przyjęto też poprawki redakcyjne i doprecyzowujące.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami ma być stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. (PAP)

kmz/ mmu/