Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Radia Zet wynika, że prawie połowa ankietowanych Polaków jest zdecydowanie przeciwna zmianie czasu z letniego na zimowy.

IBRiS zapytał Polaków biorących udział w badaniu: "czy pana/pani zdaniem zmiana czasu na zimowy/letni powinna zostać zniesiona?"

47, 2 proc. ankietowanych zdecydowanie odpowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu i odpowiedział "zdecydowanie tak". 29,8 proc. uważa, że "raczej tak".

Reklama

Przeciwna wprowadzeniu zniesienia zmian czasu jest niespełna 14 proc. badanych. Zdecydowanie przeciwko odejściu od zmian czasu opowiada się 9,1 proc. ankietowanych, a 4,8 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie".

Sondaż wykazał, że swojego zdania w tej sprawie nie ma 9,1 proc. osób, które wzięły udział w ankiecie.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 21.10 - 22.10.2022 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. (PAP)

autor: Maciej Marcinek

mam/ akub/