Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet wynika, że prawie 80 proc. Polaków jest przeciwnych zmianie czasu z letniego na zimowy.

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Radia Zet wynika, że prawie połowa ankietowanych Polaków jest zdecydowanie przeciwna zmianie czasu z letniego na zimowy.

IBRiS zapytał Polaków biorących udział w badaniu: "czy pana/pani zdaniem zmiana czasu na zimowy/letni powinna zostać zniesiona?"

47, 2 proc. ankietowanych zdecydowanie odpowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu i odpowiedział "zdecydowanie tak". 29,8 proc. uważa, że "raczej tak".

Przeciwna wprowadzeniu zniesienia zmian czasu jest niespełna 14 proc. badanych. Zdecydowanie przeciwko odejściu od zmian czasu opowiada się 9,1 proc. ankietowanych, a 4,8 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie".

Sondaż wykazał, że swojego zdania w tej sprawie nie ma 9,1 proc. osób, które wzięły udział w ankiecie.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 21.10 - 22.10.2022 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. (PAP)

autor: Maciej Marcinek

mam/ akub/