Od 27 października br. do 30 kwietnia 2023 r. mają zostać zawieszone normy jakościowe dla paliw stałych - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia w tej sprawie. Według MKiŚ nowe przepisy pozwolą obniżyć cenę surowca i poprawić dostępność węgla dla gospodarstw domowych.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Uchwalona we wrześniu ustawa o wsparciu odbiorców ciepła pozwoliła na możliwość wprowadzenia odstąpienia na czas do dwóch lat od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli "wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia".

Resort klimatu i środowiska tłumaczy, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i wprowadzonych sankcji, w tym decyzji rządu polskiego oraz innych państw o zaprzestaniu importu paliw z Rosji, ceny węgla znacząco wzrosły. "Obecna wyjątkowa sytuacja wpływa bezpośrednio na rynki energetyczne, co powoduje ryzyko braku możliwości nabycia przez obywateli węgla opałowego, co może się przyczynić do wzrostu ubóstwa energetycznego. Wydanie rozporządzenia ws. odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych pozwoli w krótkim czasie obniżyć cenę surowca i poprawi dostępność węgla dla m.in. gospodarstw domowych" - wskazano.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie zawieszające normy dla paliw stałych na 60 dni (od 28 sierpnia do 26 października).

Nowe rozporządzenie w tej sprawie, miałoby zacząć obowiązywać od 27 października br.

"Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości możliwości wprowadzania do obrotu dodatkowych sortymentów paliw proponuje się zawieszenie wymagań jakościowych do dnia 30 kwietnia 2023 r." - poinformowano w uzasadnieniu projektu. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ amac/