Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo pocztowe, który zakłada upowszechnienie usług i komunikacji cyfrowej oraz określenie mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, wykonywanego przez Pocztę Polską, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Rząd chce zmienić przepisy dotyczące funkcjonowania usług pocztowych w Polsce, tak aby stanowiły one pełnowartościowy element działalności e-commerce. Dlatego upowszechnione zostaną usługi i komunikacja cyfrowa. Ponadto, zapewniony zostanie skuteczny mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, który wykonywany jest przez Pocztę Polską" - czytamy w komunikacie.

Rozwiązania, przyjęte w projektowanej ustawie:

- przepisy Prawa pocztowego mają zostać dostosowane do zmieniającego się rynku usług pocztowych.

- upowszechnione mają zostać nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym usługi i komunikacja cyfrowa (m.in. zmiana definicji przesyłki kurierskiej - uwzględniającą jej obsługę za pomocą paczkomatów, nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej, wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego i składania reklamacji z wykorzystaniem usługi elektronicznej, udostępnionej przez operatora pocztowego)

- zwiększenie praw odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia (usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą - np. w ramach przekierowania przesyłki)

- uproszczenie procedur stosowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjne operatorów pocztowych.

- zapewnienie skutecznego mechanizm finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Dotychczasowe przepisy przewidują możliwość udzielenia operatorowi wyznaczonemu (Poczcie Polskiej) rekompensaty, w przypadku, gdy świadczenie usług powszechnych w danym roku obrotowym przyniosło stratę. Obecne obowiązuje mieszany mechanizm finansowania, w ramach którego rekompensata powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie, a z budżetu państwa dopiero - gdy kwota pochodząca od operatorów nie wystarczy na pełne sfinansowanie rekompensaty.

Po zmianie, podstawową formą dofinansowania tzw. kosztu netto będzie dopłata z budżetu państwa. Rozwiązanie to zapewni operatorowi wyznaczonemu rzeczywistą rekompensatę obciążenia finansowego, związanego z realizacją publicznej misji świadczenia usług powszechnych, podano także.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który ma obowiązywać po czterech miesiącach od ogłoszenia.