Z prezydium klubu i roli rzecznika Prawa i Sprawiedliwości trafiła pani na stanowisko pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej. Czy ten sektor potrzebuje takiej funkcji?
Urząd funkcjonował już w 2020 r., a poprzednim pełnomocnikiem była Iwona Michałek. Przestała pełnić tę funkcję ze względu na zmiany organizacyjne, jakie zachodziły między resortami rodziny oraz rozwoju. Teraz zostałam powołana, bo istnieje potrzeba wzmocnienia koordynacji wsparcia dla sektora ekonomii społecznej. Uchwalona została ustawa o ekonomii społecznej, będziemy ją teraz wdrażać, a jest to dziedzina rozległa. Obejmuje m.in. politykę społeczną, rynek pracy, osoby z niepełnosprawnościami, fundusze europejskie. Z definicji ekonomia społeczna stawia w centrum zainteresowania człowieka, przyjmując za cel zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wyciąganie z bezrobocia, wspieranie osób z niepełnosprawnościami w usamodzielnianiu się, ułatwianie ich zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych.