Co się dzieje z Krajowym Planem Odbudowy? Czy szykujecie już pierwszy wniosek o płatność? Zgodnie z harmonogramem już można go złożyć.
Możemy złożyć dwa wnioski o płatność w roku, w cyklach półrocznych. Aby złożyć pierwszy, konieczne jest uzgodnienie z Komisją Europejską, jakie typy dokumentacji będą wystarczające dla KE do udowodnienia osiągnięcia przez Polskę mierników realizacji reform i wskaźników realizacji inwestycji. Jesteśmy w trakcie tych uzgodnień. Przed nami podpisanie dwóch umów finansowych - na pożyczki i dotacje. Przykładowo Czesi uzgadniali te kwestie przez cztery miesiące. Powinniśmy też brać pod uwagę okres urlopowy w Komisji Europejskiej. Dlatego sądzę, że prawdopodobny termin złożenia przez Polskę wniosku to druga połowa roku.